دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف

دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە  چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف
65 دۆلاری ئەمریکی
شار: هه‌ولێر

دایهاتسۆ یابانی 2007 گێڕ تۆماتیک چوار جام کارەبا ئەیبی ئێس تەبرید ئاوێنە کارەبا تەنزیل شاشە ئەیوکس سەنوی تازە خڵاس بوە ڕەنگی فستەقیە چوار تایەیی نوێی لەژێرە دوو پارچەیی بۆیاخە جەمپێکی خەفیف خەفیفی پشتی هەیە پێشی کەپسە سقفی کەمێک کاڵبونەوەیی هەیە گێڕو مەکینەو تەبریدو تەقەو ڕەقە بەشەرت هەر هەموو گیانی بەشەرت دەفرۆشم تەبریدی زۆر مەزبوتە سەیارەکە زۆر زۆر نوێیە سحری$ 65 $ وەڕەقە محامەلەیەکی کەم سەیارەکە بەناو خۆمانە 270هەزار خڕامەیی لەسەرە دوایی محامەلە بەدەست دەت دەمەوە شوێن هەولێر تکایە برایی بەڕێزم گەر موشتەری نیت تەلەفۆن مەکە گۆڕینەوەش ناکەم ژمارە موبایل 07507251278 07518627339

:بینێرە بۆ

نوێترین کاڵاکان