دوكانى رونگورو په نچه رچی

دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
دوكانى رونگورو په نچه رچی
600 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

دوكانى رونگورو په نچه رچی بو کری شوینکی گوناجاو ته نشتی غسلی سایاره هاتوچوی باشی له سه ره به رده می شوینی گه وره بو راگرتنی سه یاره زوربه ی ئی شی لی ده کری ئه شای کامل بکری ئاو کاره باو هه وای تایه به خورای نرخ مانگانه 600 دولار مجالي تيايه

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە