که وانتر

که وانتر
که وانتر
که وانتر
200 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

جوانترین وه باش ترین که وانتری له لای ئیمه به کره ته نها مه تری به۲۰۰دولار ته نانه ت به قیستیش مان هه یه

:بینێرە بۆ

نوێترین کاڵاکان