حه زانه ی جوجکه

حه زانه ی جوجکه
حه زانه ی جوجکه
140 دیناری عێڕاقی
شار: هه‌ولێر

باشتڕین جۆڕی حه زانه ی جوجکه مان ڵه ده ست ئه که ویت به مه وادی توڕکی وگونجاوتڕین هات هات هات حەزانەی جوجکە بەخێوکردن فوول تۆماتیک مەوادی تورکی کامل گەیاندن خۆڕایی قیاس: 90cm بە 40cm بەرزی 50cm 🐥 پلەی گەرمی و ڕێکخستنی پلەی گەرمی تۆماتیک 🐥ڕوناکی تۆماتیک 🐥ئاودان بە جوجکە تۆماتیک 🐥جێگای علف 🐥هیتەر و گەرمی تۆماتیک 🐥گۆڕینی هەوا 🐥بنی چەکمەجە 🐥هەرچوار لای تایە 🐥پێشی جام و ئەلیکۆبۆن نڕخ 140هه زاڕ پەیوه ندی بکەن بە ژماڕه 07506829409 - 07518981965

:بینێرە بۆ

نوێترین کاڵاکان