خانو له سليماني سرچنار

خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
خانو له سليماني سرچنار
1250 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

خانو له سليماني سرچنار ١٨٠ متر دوو قات بو دوو مالي جيا دبيت قادرمه ي ده ره وه و ناوه وه ي هه يه كامل دكتي موبريده كامل استروپول

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە