خانوو بۆ فرۆشتن

خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
خانوو بۆ فرۆشتن
1205 دیناری عێڕاقی
شار: سلێمانی

ابرایم احمد پشت نەخۆشخانەی فاروق ، ٢٠٠ مەتر ڕوی قیبلە قات و نیوێک ، گەراجی دفن قوڵیەکەی ٢٠ مەترە ، ھەورەبانی ٥ بە ٦ و حەمامی صەیفی تیایە ،٢ ژوری نوستن ١ھۆڵ ١میوان ٢ مەکشوف ١ مطبخ ١ مساعد مطبخ بیری ئیرتیوازی تیایە ٤٥ مەتر قوڵە

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە