خانوو بؤفرؤشتن له گه ره كي هه وليري نوي

خانوو بؤفرؤشتن له گه ره كي هه وليري نوي
خانوو بؤفرؤشتن له گه ره كي هه وليري نوي
36 دیناری عێڕاقی
شار: هه‌ولێر

خانوو بؤ فرؤشتن به نرخي زه وي له هه ولير گه ره كي هه وليري نوي رووبه ري 470mرووكنه رووه و رؤژهه لاته جاده ي 20

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە