كه وانته رو طه باخ

كه وانته رو طه باخ
كه وانته رو طه باخ
كه وانته رو طه باخ
600 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

كه وانته رو طه باخ بو فروشتن پاك و بيعه يبه زور زور كه ميش به كارهاتووه

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە