کچان ئۆفەرێکی شازم بۆ ھێناون ‏?٢ قات بکڕە و گەیاندن بە خۆڕاییە ‏? ‎پەلە بکە و داوای بکرە چەن دانەیەک بەردەستە

کچان ئۆفەرێکی شازم بۆ ھێناون ‏?٢ قات بکڕە و گەیاندن بە خۆڕاییە ‏?  ‎پەلە بکە و داوای بکرە چەن دانەیەک بەردەستە
کچان ئۆفەرێکی شازم بۆ ھێناون ‏?٢ قات بکڕە و گەیاندن بە خۆڕاییە ‏?  ‎پەلە بکە و داوای بکرە چەن دانەیەک بەردەستە
کچان ئۆفەرێکی شازم بۆ ھێناون ‏?٢ قات بکڕە و گەیاندن بە خۆڕاییە ‏?  ‎پەلە بکە و داوای بکرە چەن دانەیەک بەردەستە
8 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

قاتی پایزەی ئافرەتان

:بینێرە بۆ

نوێترین کاڵاکان