نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی

نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
نیسان ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی
158 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

ئەڵتیما ۲٠۱۸ خلیجی ٤٠.٠٠٠ رۆشتوە شاشەو کەمێرای بۆدانراوە گاعی و جلدی بۆ کراوە ۲ دەرگاو ۲ شوێنی بچوک ساردی هەیە بەشەرتی هەموو شتێک

:بینێرە بۆ