پێڵاو

پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
پێڵاو
نرخ نوسراوە لەسەر وێنەكان دیناری عێڕاقی
شار: سلێمانی

نوێ” گشت كالەكان ئەسڵین دژە ئاون ئاو نادەن” بۆنی ناخۆش ناكەن✅ گەیاندنمان هەیە بۆ هەموو شارێك كە ویستت نامە بۆ ڤایبەرەكەم بنێرە 😁

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە