سەیارە

سەیارە
سەیارە
110 دیناری عێڕاقی
شار: سلێمانی

توێتا داینا مۆدێل ٢٠٠٤ مەکینە هینۆ کلاج و پەمپ و نۆزڵی تازەیە هەر ٦ تایەکەی تازەیە بەس عەرەبانەکەی بۆیاخە ئارم و ئەوەلیاتی سلێمانیە زۆر مەزبوتە ماڵی کەسابەتە کەمێ معامەلەی تیایە

:بینێرە بۆ