تكسي ٢٠٠٩

تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
تكسي ٢٠٠٩
105 دۆلاری ئەمریکی
شار: دهۆك

تكسي موديل٢٠٠٩/دووقطعي سبخى يي تيدا ده ركه هى ده ركه هي سايقي و يي بشدا يي نفه رى /ستخف تعديل بارد يا تيدا نه هه مى نيفه ك /سياره هه زه كريه فول باقشه بى مسره فه/سه نه وي نويه /شه رت تحويله /سعر105$ جهـ دهوك

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە

نوێترین کاڵاکان