Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
Bahraman
124 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

نيسان پيكاب ٢٠٠٦ نمونه يه له جوانى قفل مەرکرزی پاوەر تەبرید ساردوگەرم بەشەرتی مەکینەوگێر و ئەکسل وبەناوکردن پشتەکەی لەزگە وای لێکردوە بوزانيارىزياتر(٠٧٧٠١٥٠١١٩٩) لەسلێمانیەسەیارەکە سعر124$

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە