نوستنی مناڵان

نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
نوستنی مناڵان
500000 دیناری عێڕاقی
شار: سلێمانی

نوستنی مناڵان زۆر خاوێن وبێ کێشە دروستکراوی تورکیایە دوو سیسەم مەتر بەدوومەتر کانتۆرێک مەتر بەدوومەتر مێزی سەعیکردن وجل ھەڵواس

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە